اخبار و رویداد ها

اخبار و رویدادها

2016-07-18

پروفسور “جان هرل”

شنیدن خبر درگذشت پروفسور “جان هرل”، برای تمامی فعالان مهندسی نساجی ناگوار بود. به حقیقت از دست دادن ایشان برای جامعه نساجی جهان ضایعه ای تاسف […]
2016-07-10

کتاب نانوفناوری: رهیافتی نوین برای تولید منسوجات با کارایی ها و قابلیت های بیشتر

  گردآوری و تدوین: زهرا مزروعی سبدانی، اکبر خدامی، سهیل شهامت جو در این کتاب که از کتاب های منتشر شده انجمن علوم و فناوری مهندسی […]
2016-07-05

سخنرانی ریاست محترم انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران

ریاست محترم انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران، جناب آقای پروفسور محمد حقیقت کیش، در دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی، در خصوص “آموزش و پژوهش […]
2016-06-22

تقدیر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر پرویز نورپناه در حاشیه برگزاری کنفرانس ملی مهندسی نساجی

انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران در حاشیه برگزاری دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی که از مهمترین رویدادهای این رشته در کشور محسوب می شود، […]